Autókereskedőkkel szemben indított pereket a Pest Vármegyei Főügyészség

Rendőrség

A fogyasztók védelme érdekében folytatott tevékenysége körében a Pest Vármegyei Főügyészség új gépjárművek megrendeléséhez (megvásárlásához) rendszeresített szerződéseket vizsgált meg, melyekben tisztességtelen feltételeket talált, különösen a gépjárművek árának módosíthatóságával kapcsolatosan. Az ügyészség a Pest vármegyei autókereskedő vállalkozásokkal szemben pereket indított a kifogásolt szerződési feltételek megsemmisítése érdekében.

A gépjármű vásárlása, különösen, ha új gépjárműről van szó, jelentős döntés. A gépkocsi kiválasztása során az ár az egyik legfontosabb tényező. Az új gépjármű olyan sajátos termék, amelynek az árát – a piaci körülmények változása miatt – nem lehetséges mindig előre teljesen pontosan rögzíteni. Ennek következtében a gépjármű megrendelése után az ár megváltozhat, emelkedhet. Ez nem jelentheti azonban azt, hogy az áremelkedés indoka és mértéke előre ne lehessen átlátható. A jog ugyanis megköveteli, hogy az árváltoztatás feltételeit a szerződés előre és pontosan rögzítse. Ezáltal még a szerződés megkötése előtt lehetséges a fogyasztónak felmérni azt, hogy egy esetleges áremelkedésre milyen körülmények megváltozása esetén és milyen mértékben számíthat, továbbá az emelés mértéke megfelelőségét is ellenőrizni tudja. Ezen felül törvényi előírás az, hogy bármilyen áremelkedés esetén a fogyasztó hátrányos jogkövetkezmény nélkül felmondhassa a szerződést.

Az ügyészség által megvizsgált új gépjárművek értékesítéséhez előre, a fogyasztók közreműködése nélkül elkészített szerződéstervezeteket (blankettákat) használtak a gépjármű kereskedők.

Az ügyészség ezekben azt kifogásolta, hogy a szerződési blanketták egyes pontjai lehetővé tették a gépjármű kereskedőknek, hogy a szerződés megkötését követően egyoldalúan megemelhessék a vételárat, mégpedig úgy, hogy a fogyasztó a szerződés alapján ennek feltételeit és lehetséges mértékét sem láthatta előre, ezért utólag sem tudta ellenőrizni az emelés szerződésszerűségét.

Az ügyészség kifogásolta azt is, hogy a szerződések ugyan tartalmaztak felmondási jogot a fogyasztók számára, azonban annak feltételei olyan jogi nyelvezettel voltak megfogalmazva, hogy azok az átlagos fogyasztó számára nem voltak érthetőek.

Az egyik szerződésblankettában előfordult az a szerződéses feltétel is, hogy ha a gyártó cég késik a gépjármű átadásával (4 vagy 8 hetet), akkor az autókereskedő vállalkozás jogosult saját maga számára póthatáridőt kitűzni a jármű átadására, mégpedig időbeli korlát nélkül. Abban az esetben viszont, ha a fogyasztó 8 munkanapon túl fizetési késedelembe esne, akkor a vállalkozás jogosult rögtön az elállásra és kötbérkövetelés érvényesítésére. Ezzel az autókereskedő egyenlőtlen feltételeket teremtett a fogyasztó hátrányára.

A Pest Vármegyei Főügyészség a fenti tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségének megállapítása iránt az azokat alkalmazó autókereskedőkkel szemben pereket indított a Budapest Környéki Törvényszéken.

Az ügyészség által indítható közérdekű perek jogkövetkezménye az, hogy a bíróság jogerős ítéletében – amennyiben osztja az ügyészi keresetben foglaltakat – megállapítja a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségét. A közérdekű perben hozott ítélet hatálya – az érintettek minden egyéb jogcselekménye nélkül – a törvény erejénél fogva kihat minden, a vállalkozással szerződő természetes személyre, tehát minden olyan egyedi szerződésre, amelyben a tisztességtelen kikötés megtalálható. A törvény szerint az ilyen szerződési rendelkezésre jogosultságot alapítani és annak alapján teljesítését követelni nem lehet.