A klímaváltozásra felvértezve

Egyetem

Innovatív kutatócsoportot hozott létre a Debreceni Egyetem agrárkara a klímaváltozás következményeinek és hatásainak kutatására.

A Debreceni Egyetemen számos kutatócsoport tevékenysége áll kapcsolatban a klímaváltozással és annak kihívásaival. Nemzetközi szinten a klímaváltozás ökológiai, társadalmi, gazdasági hatásainak kutatását és megbízhatóságát az intézmény Európában egyedülálló több évtizedes szántóföldi tartamkísérleteinek tudományos eredményei teszik lehetővé. Emellett a 60 éves debreceni Agrometeorológiai Obszervatóriumban folyó klímakutatások is hozzájárulnak ehhez a munkához.

Az egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán most egy olyan program indul, amely az eddigi eredményekre támaszkodva alapít új kutatócsoportot a vállalati szektor szereplői, illetve a hallgatók és a doktoranduszok bevonásával. Ennek tudományos kutatásait nemzetközi projektbe is szeretnék majd integrálni.

– Ebben a programban nemcsak a klíma környezeti, hanem a társadalmi hatásait is kutatjuk. Ez a komplex kutatási téma azért is különleges, mert először van arra lehetőségünk, hogy 65 hallgatónk ösztöndíjjal részt vegyen az előkészítésben, a kutatásban, a képzésben. Abban reménykedünk, hogy közülük nagyon sokan lesznek majd doktoranduszok, de végzett agrármérnökként mindenképpen támogatói, művelői, megoldói lesznek a klímaváltozás hatásainak – hangsúlyozta Nagy János prorektor, a projekt szakmai vezetője.

A 32 BSc és 33 MSc szakos hallgatót pályázat útján választották ki. A megalakult „Klímaváltozás Kutatócsoportban” (Climate change) rajtuk kívül 38, többségében minősített oktató, kutató is dolgozik, illetve 4 doktorandusz, akiknek PhD témájuk kapcsolódik a klímaváltozással összefüggő aktuális kutatásokhoz, fejlesztésekhez.

A résztvevők hat munkacsoportot alkotva a korábbi tudományos eredményeikre, kutatási tapasztalataikra alapozva pályázatokat dolgoznak ki az új innovatív kutatási projektek megvalósítására hat területen. Többek között a klímaváltozás hatása a fenntartható növénytermesztésre, zöldségtermesztésre, a szélsőséges klimatikus tényezőket toleráló fajok és fajták bevonása, valamint a klimatikus stressz okozta növényi válaszreakciók témakörében.